Przejdź do e-learningu

Co to jest outsourcing i jak go rozumieć?

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili, powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my” Henry Ford

Outsourcing w najprostszym ujęciu oznacza korzystanie z zasobów zewnętrznych. Jest to nowoczesna strategia zarządzania, która polega na oddaniu na zewnątrz (partnerowi zewnętrznemu) zadań nie związanych bezpośrednio z podstawową działalnością firmy. Dzięki temu firma może skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach stanowiących podstawę działalności firmy, w których osiąga przewagę konkurencyjną.