Utwórz Studium przypadku- szkolenia

Klasyfikacja działalności gospodarczej: ?
Studium przypadku

Moduł analizy studium przypadku umożliwia przeprowadzenie szczegółowej analizy procesów, które zostaną przekazane firmie zewnętrznej wraz z podstawową analizą finansową, uwzględniającą aktualne koszty procesu realizowanego wewnątrz firmy i koszty rozwiązania docelowego, jakim jest wydzielenie danej struktury na zewnątrz. Umożliwia ustalenie kosztów funkcjonowania określonego działu i poziomu opłacalności, czyli wysokości faktury wystawianej przez firmę outsourcingową. Analiza określonego przypadku pozwala na ustalenie również oczekiwanego poziomu oszczędności względem aktualnych kosztów działu.

W celu przygotowania studium przypadku dla konkretnego obszaru zbierz dokładne informacje na jego temat. Przygotuj między innymi średniomiesięczne dane w zakresie: ilość zatrudnionych pracowników na uop i umowy cywilno-prawne, koszty wynagrodzeń działu z kosztem pracodawcy, poziom rotacji, okresy chorobowe oraz koszty urlopów i zastępstw, koszty szkoleń dotychczasowej kadry i nowo zatrudnianej, koszty biurowe związane z funkcjonowaniem działu oraz koszty związane z nadzorem i obsługą konkretnego działu przez kierownictwo i inne działy.

Uwaga!

Tylko informacje uzupełniane przez zalogowanych użytkowników będą zapisywane w bazie. Zapisane informacje mogą służyć również do przeprowadzenia kalkulacji opłacalności wdrożenia w module Ewaluacja finansowa, do którego dane zostaną zaimportowane automatycznie.