LOGIN
HASŁO
O nas

Projekt został zrealizowany przez firmę Panorama Outsourcingu z wykorzystaniem środków unijnych przyznanych w ramach działania 8.1 POIG „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”. Platforma stanowi zestaw modułów umożliwiających efektywne korzystanie z mechanizmów outsourcingu (BPO). Panorama Outsourcingu jest narzędziem pozwalającym: - poznać istotę outsourcingu w biznesie, - badającym ich indywidualne potrzeby w tym obszarze, - umożliwiającym przeprowadzenie przetargu on-line wyłaniającego dostawców usług BPO wg określonych parametrów, - ułatwiającym proces wdrożenia procesu outsourcingu, - pozwalającym dokonać analizy finansowej badającej opłacalność ekonomiczną przeprowadzonego wdrożenia. Platforma jest narzędziem umożliwiającym składanie ofert handlowych klientom zdecydowanym na zakup danej usługi w zakresie outsourcingu kadr i płac, księgowości, doradztwa finansowego, ochrony, marketingu, rekrutacji, szkoleń, obsługi prawnej. Głównym celem stworzenia platformy jest umożliwienie klientom krajowym (przede wszystkim MSP) wdrożenia usług BPO, które charakteryzowałby się odpowiednim poziomem efektywności finansowej oferowanych usług. Z punktu widzenia dostawców BPO, platforma będzie narzędziem umożliwiającym składanie ofert handlowych klientom zdecydowanym na zakup danej usługi. Przez usługi outsourcingu rozumiane są tu wszelkiego rodzaju usługi od bardzo rozpowszechnionych np. usług księgowych po bardzo specjalistyczne jak np. marketing czy rekrutacja. Głównym celem stworzenia platformy jest umożliwienie klientom krajowym (przede wszystkim MSP) wdrożenia usług BPO, które charakteryzowałby się odpowiednim poziomem efektywności finansowej oferowanych usług.

Panorama Outsourcingu sp. z o.o.
Rewolucji 1905r. 82
90-223 Łódź
NIP 7252032687
REGON 100956020
biuro@panoramaoutsourcingu.pl

Cennik:

  1. - Opłata abonamentowa
  2. - Prowizja od sprzedanych usług (w module Przetargi)
  3. - Usługa wysyłania sprecyzowanej informacji biznesowej do klientów zarejestrowanych w serwisie
  4. - Banery
logo UE
Cennik © 2012 Panorama Outsourcingu All Rights Reserved. biuro@panoramaoutsourcingu.pl Created by: Inovatica